Skip to main content

Ogrzewanie hal

Posiadanie hali przemysłowej wiąże się z nieodzowną koniecznością jej ogrzania – sposób, w jaki dostarczane będzie ciepło do hali wydaje się wyjątkowo istotny, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak również finansowym oraz ekologicznym. Zapewnienie komfortu cieplnego pracownikom hal przemysłowych stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, który w związku z aktualnym rozwojem technologicznym, ma możliwość osiągnięcia tego celu w wyjątkowo ekonomiczny i wygodny sposób.

Jedną z najnowocześniejszych propozycji, odnoszącą są do ogrzewania hal przemysłowych, produkcyjnych oraz magazynowych są Promienniki ciepła – stanowią one coraz częściej stosowaną alternatywę dla tradycyjnych i mniej wydajnych sposobów zapewnienia ogrzewania w halach różnego rodzaju.

Specyfika użytkowania hali przemysłowej

W odniesieniu do hal, które z uwagi na swoją użyteczność cechują się sporymi rozmiarami oraz wykonaniem z blaszanych, łatwych do skonstruowania surowców oczywista staje się konieczność zastosowania ogrzewania. Decydując się na montaż danego systemu grzewczego warto pamiętać o aspektach codziennego korzystania z hali przez pracowników. Istnieją bowiem pewne cechy, które należy wziąć pod uwagę, żeby stworzyć projekt ogrzewania o funkcjonalnych oraz korzystnych cechach codziennego użytkowania.

Podstawową kwestią jest cykliczność korzystania z hali – pracownicy spędzają w niej bowiem swój czas pracy, po czym rozchodzą się do domów. Ogrzewanie hali staje się więc zbędne w przypadku ich nieobecności – zarówno w godzinach poza pracą, jak i w dni całkowicie od niej wolne system grzewczy zamontowany w hali jest nieużywany, co powoduje szybkie wychładzanie się ogromnej przestrzeni.

Z uwagi na okresowość korzystania z hal możliwym staje się wyłączanie ogrzewania na czas nieobecności pracowników w celu zaoszczędzenia energii, finansów oraz zapewnienia bezpieczeństwa opuszczonej hali. Z tego względu sposób ogrzewania hal przemysłowych powinien umożliwiać szybkie osiągnięcie pożądanego efektu cieplnego w razie konieczności – ogrzewanie jest bowiem włączane przez przychodzące do pracy osoby i powinno działać możliwie szybko, żeby zapewnić im komfortowe warunki podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Ponadto materiały, z jakich stawiane są hale przemysłowe, zarówno produkcyjne, jak i magazynowe najczęściej wybierane są spośród blaszanych oraz stalowych elementów, które ułatwiają skonstruowanie hali w szybki i bezpieczny sposób. Z uwagi na rozmiary stawianych hal, warto wziąć pod uwagę efekt uciekania ciepłego powietrza do góry. Oznacza to, że uzyskana dzięki ogrzewaniu temperatura nie ma możliwości długiego utrzymywania osiągniętego poziomu i w przypadku wyłączenia źródła ciepła stosunkowo szybko spada.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty związane z praktycznym użytkowaniem hal w codziennej pracy warto poszukać rozwiązania, które pozwoli zapewnić skuteczny sposób, będący odpowiedzią na wspomniane potrzeby cieplne hal przemysłowych.

Ogrzewanie hali za pomocą promienników ciepła

W odniesieniu do hal przemysłowych, ogrzewanie krótkofalowym (IR-A) promieniowaniem podczerwonym wydaje się wyjątkowo korzystne ze względu na swoją skuteczność oraz wydajność.

Precyzja towarzysząca temu systemowi grzewczemu wynika z emitowania fal podczerwieni w konkretne miejsce, w zależności od aktualnych potrzeb. Z łatwością można więc skierować emitowaną energię na wybrane stanowiska pracy, jak również konkretne obszary w wysokich i rozległych przestrzeniach hal przemysłowych. W porównaniu z koniecznością ogrzewania powietrza na tak dużej przestrzeni, rozwiązanie jakim są krótkofalowe promienniki elektryczne wydaje się wyjątkowo zachęcające.

Zmniejszenie kosztów ogrzewania w odniesieniu do użytkowania krótkofalowych elektrycznych promienników ciepła jest oczywiste – zniwelowanie konieczności nagrzania całego pomieszczenia, którego specyfika utrudnia osiągnięcie pożądanego efektu cieplnego umożliwia precyzyjne nagrzanie użytkowych obszarów hali oraz nie wymaga uprzedniego rozgrzewania urządzeń grzewczych. W efekcie energia elektryczna w stu procentach przekształcana jest w ciepło, co przynosi znaczną oszczędność finansową.

Wspomniana precyzja omawianego systemu grzewczego wynika z możliwości ogrzewania podczerwienią w sposób całościowy, punktowy lub strefowy – wybór rozmieszczenia urządzeń emitujących fale podczerwone uzależniony będzie od specyfiki hali oraz indywidualnych potrzeb pracowników.

PUNKTOWE OGRZEWANIE HAL Z UŻYCIEM CZUJNIKIÓW RUCHU

Promienniki podczerwieni TERM2000 są doskonałym rozwiązaniem do punktowego ogrzewania hal. Odpowiedni montaż pozwala na zastosowanie czujników ruchu które załączają promienniki po wykryciu ruchu pracowników w danym miejscu pracy.

CAŁOŚCIOWE OGRZEWANIE HALI

Profesjonalny dobór promienników pozwala na wykorzystanie ich jako ogrzewanie całościowe hali. Doposażenie systemu grzewczego w zautomatyzowany termostat z opcją wifi znacząco ogranicza zużycie kosztów energii.

STREFOWE OGRZEWANIE HAL

Promienniki TERM2000 odpowiednio dobrane do potrzeb inwestora umożliwiają dostawać konfigurację urządzeń w taki sposób, aby były jak najbardziej wydajne, a zarazem oszczędne. Stworzenie wybranych stref na hali wyłącznie tam gdzie przebywają ludzie ogranicza koszty zakupu jak i jego późniejszego utrzymania.

Krótkofalowe elektryczne promienniki ciepła – ogólna charakterystyka

Stosunkowo nowoczesną technologią grzewczą, która staje się coraz bardziej popularna zarówno w odniesieniu do pomieszczeń biurowych, jak i użytku przemysłowego są promienniki ciepła. W oparciu o wytwarzanie fal świetlnych z obszaru podczerwonego umożliwiają one ogrzanie różnych przestrzeni w szybki oraz skuteczny sposób.

Zasada działania promienników ciepła opiera się na emitowaniu energii za pośrednictwem kwarcowo-halogenowego żarnika. Fala świetlna przechodzi przez powietrze w pomieszczeniu, oddziałując efektem cieplnym na osoby oraz przedmioty znajdujące się w jej zasięgu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że fala ta może odbijać się od zakrzywionych płaszczyzn, stając się efektywnym sposobem na uzyskanie komfortu cieplnego. Ogrzewanie przy użyciu wspomnianych promienników można więc porównać do działania światła słonecznego, którego promienie padając na przedmioty i ludzi także wywołują natychmiastowy efekt nagrzewania.

Zalety stosowania krótkofalowych elektrycznych promienników ciepła

Energia podczerwieni stanowiąca sedno działania omawianych promienników podczerwieni jest całkowicie bezpiecznym i jednocześnie wyjątkowo naturalnym sposobem na uzyskanie w dużych przestrzeniach pożądanej temperatury. Co więcej, proces ogrzewania rozpoczyna się natychmiast po włączeniu urządzenia – czas wymagany do rozgrzania się oraz osiągnięcia temperatury koniecznej do oddawania ciepła zostaje w tym przypadku zniwelowany do minimum, z tego względu promiennik ciepła wydaje się korzystną alternatywą dla tradycyjnych grzejników konwektorowych oraz pieców.

Ponadto ogrzewanie podczerwienią stanowi wyjątkowo wydajne rozwiązanie – promienniki ciepła wykorzystują niemal stuprocentową podaż energii elektrycznej, którą przekształcają w ciepło. Straty energetyczne w odniesieniu do tego systemu grzewczego są więc minimalne, a jego wydajność nie zmniejsza się wobec otwartej przestrzeni, ogromnych pomieszczeń oraz słabej izolacji cieplnej, jaka ma miejsce w przypadku hal przemysłowych, magazynowych i produkcyjnych.

Warto raz jeszcze podkreślić bezpośredniość procesu ogrzewania promiennikami ciepła – energia cieplna oddziałująca na ludzi, wzmaga poczucie wyższej temperatury dzięki zniwelowaniu efektu nagrzewania powietrza, które jak wiadomo w momencie ogrzania w wyniku procesu cyrkulacyjnego ucieka w górę. Z tego względu efekt grzewczy w przypadku promienników podczerwonych może być natychmiastowy.

Wśród innych zalet odnoszących się do zastosowania promienników ciepła można wymienić również ich lekkość oraz prostotę montażu i użytkowania. Ponadto promieniowanie podczerwone stanowi wyjątkowo ekologiczny system grzewczy, wykorzystuje bowiem w stu procentach naturalne procesy nagrzewania pomieszczeń. Promienniki nie emitują promieniowania ultrafioletowego.

Wielo-emiterowe promienniki ciepła – specyfikacja techniczna

Nowoczesna technologia grzewcza wykorzystująca krótkofalowe promieniowanie podczerwone umożliwia natychmiastowe odczucie ciepła dzięki swojej specyfice. Podstawą skuteczności cieplnej w omawianym systemie grzewczym staje się wykorzystanie kwarcowo – halogenowych emiterów podczerwieni. Emiter jest to szklana, pozłacana rurka w której umieszczone jest włókno wolframowe a całość wypełniona jest gazem szlachetnym. Dzięki takiej strukturze możliwe jest osiągnięcie temperatury promiennika około dwóch tysięcy dwustu stopni Celsjusza co powoduje wysoką wydajność promienników.

Polskie promienniki ciepła TERM2000 dysponują mocą grzewczą od 1kW do 18kW w różnorakiej konfiguracji emiterowej. Wielko powierzchniowe hale, ze względu na rozmaite kształty oraz wymiary wymagają szczegółowego doboru odpowiedniej konstrukcji rozłożenia emiterów w promienniku. W tym celu wykonujemy wizualizacje 3D w programie IlumiCad pozwalające na wybór właściwego urządzenia. Wraz z wizualizacją dostarczane są współrzędne do instalacji promienników. Niewątpliwą zaletą promienników TERM2000 jest szeroki wybór urządzeń wodo i pyłoszczelnych (klasa szczelności IP44, 65 i 67), zapewniających bezpieczeństwo podczas ich użytkowania. Takie rozwiązanie jest wyjątkowo adekwatne w odniesieniu do hal produkcyjnych oraz przemysłowych, w których wykonywane są różnego rodzaju prace, których następstwem jest wysokie zapylenie lub wysoka wilgotność powietrza.

Warto także wspomnieć o dodatkowych elementach zabezpieczających, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania promienników. Żaluzje i kratki pełnią funkcję ochronną, zapobiegają bowiem przypadkowemu dotknięciu rozgrzanego żarnika przez osoby znajdujące się w jego pobliżu, potrzaskaniu emitera czy też bezwiednego przylgnięcia materiału.

Wpływ emisji fal z zakresu podczerwieni na ludzkie zdrowie

Popularną tezą, rozpowszechnianą przez przeciwników ogrzewania promieniowaniem podczerwonym jest jego rzekoma szkodliwość odnosząca się do funkcjonowania człowieka. Warto wobec tego zaznaczyć, że promieniowanie fal podczerwonych jest całkowicie bezpieczne, a jego negatywny wpływ na ludzkie zdrowie ogranicza się wyłącznie do kwestii związanych ze wzrokiem i dotyczy wybranych sytuacji – w przypadku długotrwałej ekspozycji na promieniowanie podczerwone może bowiem dojść do podrażnienia lub uszkodzenia struktur gałek ocznych, jednak ma to miejsce wyłącznie w efekcie przewlekłego wpatrywania się w źródło promieniowania.

Kolejnym ewentualnym zagrożeniem może być wysoka temperatura osiągana przez ten system grzewczy – nagrzewające się żarniki są bowiem wyjątkowo gorące, jednak promienniki ciepła posiadają zabezpieczenia w postaci kratek, które niwelują ryzyko oparzenia się.

Poza wspomnianymi ewentualnościami, mogącymi stanowić nikłe ryzyko podczas użytkowania tego systemu grzewczego, można z całą pewnością przyjąć, że elektryczne krótkofalowe promienniki ciepła to bezpieczny i nie zagrażający ludzkiemu zdrowiu środek do ogrzewania zarówno pomieszczeń biurowych, jak i omówionych powyżej hal przemysłowych. Porównywalność wspomnianego sposobu ogrzewania do oddziaływania promieni słonecznych wydaje się rozwiewać wszelkie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa promienników podczerwieni. Naturalność oraz ekologia niosą ze sobą bowiem oczywiste korzyści, zarówno pod względem finansowym, ekonomicznym, jak i skuteczności oraz funkcjonalności.

Zdrowotne aspekty użytkowania fal podczerwonych także wydają się warte wspomnienia – podobne rozwiązania stosowane są bowiem w branży medycznej, między innymi w odniesieniu do inkubatorów, w których pierwsze chwile życia spędzają noworodki wymagające specjalnego dozoru. Wydaje się więc, że skoro zasadne jest wykorzystanie podczerwieni w przypadku wrażliwych istot, jakimi są nowo narodzone dzieci, tym bardziej nie będzie ono zagrażające oraz obciążające w odniesieniu do ogromnych hal przemysłowych, w których pracują dorośli ludzie.

Wszelkie niejasności związane z użyciem podczerwieni wynikają prawdopodobnie z niedostatecznej wiedzy oraz lęku przed nowoczesnymi technologicznie rozwiązaniami.

Zalety podobnego systemu grzewczego wydają się więc być niezaprzeczalne, z tego względu zachęcające staje się wykorzystanie fal podczerwonych w zapewnieniu komfortu cieplnego w przestrzeniach hal przemysłowych. W przypadku posiadania podobnej hali, warto zainteresować się bliżej ofertą elektrycznych promienników ciepła, emitujących naturalną i w pełni bezpieczną energię z zakresu podczerwieni.

Promienniki podczerwieni sprawdzają się nie tylko do ogrzewania hal przemysłowych. Promienniki ciepła nie ogrzewają powietrza, a jedynie obiekty znajdujące się w jego zasięgu, dzięki temu są jednym, prawdziwie skuteczną formą ogrzewania zewnętrznego. Zobacz jak można wykorzystać promienniki tarasowe, aby zacząć sezon grillowy jako pierwszy!

Zdjęcia z realizacji wykonanych przez naszą firmę

WYCENA OGRZEWANIA

Chcesz uzyskać darmową wycenę ogrzewania?
Wypełnij nasz formularz zgodnie z Twoimi potrzebami, a nasz konsultant w 24h przygotuje ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Do dzieła!

Logo