Skip to main content

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów oraz osób korzystających z serwisu www.irsystem.pl w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest IRSYSTEM Paweł Wroński z siedzibą pod adresem: ul. Widokowa 23, 41-250 Czeladź wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Będzin o numerze NIP: 6443295486 i o numerze REGON: 241538371.

2. Zasady ogólne

Regulamin RODO został napisany wyłącznie w języku polskim, informacje o sposobie wykorzystania danych zostały opisane prostym i zrozumiałym językiem w celu zapoznania klientów indywidualnych ze sposobem i celem przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą składać zamówień w firmie IRSYSTEM ani pozostawiać danych osobowych.

Osoby obcojęzyczne będące obywatelami UE przebywające na terenie RP chcące dokonać zakupu produktów TERM2000 powinny skorzystać z usług tłumacza.

IRSYSTEM jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych.

Za zgodę na przetworzenie danych uważamy dobrowolne, jednoznaczne i świadome oświadczenie woli. Za zgodę uznaje się również wyraźne działanie potwierdzające (np. świadome wysłanie maila z podaniem danych jest tożsame ze zgodą na przetworzenie danych).

3. Dane wrażliwe

Dane dotyczące zdrowia, przekonań politycznych, przekonań religijnych lub orientacji seksualnej w firmie IRSYSTEM nie są gromadzone. Pozostawienie takich danych np. w e-mailach, uwagach i wpisach będzie skutkowało ich natychmiastowym usunięciem.

4. Kategorie danych celem przetwarzania i gromadzenia danych:

Dane wpisywane w formularzu kontaktowym i chacie

Dane podane w trakcie wypełniania formularza kontaktowego i chatu (imię i nazwisko, e-mail i telefon) wykorzystywane są do:
– obsługi zapytania osoby decydującej się na skorzystanie z usług firmy IRSYSTEM
– stworzenie oferty handlowej
– poprawnego doboru urządzeń

Dane przekazywane po naciśnięciu aktywnego linku adresu e-mail

Dane podane po kliknięciu w link adresu malowego (e-mail) i wykorzystywane są do:
– obsługi zapytania osoby decydującej się na skorzystanie z usług firmy IRSYSTEM
– stworzenie oferty handlowej
– poprawnego doboru urządzeń

Dane przekazywane po naciśnięciu linku z numerem telefonu

Dane przekazane drogą telefoniczną (nr telefonu) wykorzystywane są do:
– obsługi zapytania osoby decydującej się na skorzystanie z usług firmy IRSYSTEM

Dane zbierane automatycznie

IRSYSTEM korzysta z platformy informatycznej która automatycznie pobiera dane z urządzenia użytkowanego przez osobę odwiedzającą. Dane zbierane są przez Google Analytics służące nam do analizy statystycznej ilości odwiedzin na naszej stronie i doskonalenia naszej oferty. Dane są udostępniane przez Google Inc.

5. Sprawdzenie danych osobowych

W każdym momencie klient, który pozostawił swoje dane może poprosić o wgląd do ich treści. Aby skorzystać z takiej możliwości należy wysłać maila z podanego wcześniej adresu z prośbą o udostępnienie posiadanych danych. Adres do kontaktu biuro@irsystem.pl

6. Usunięcie danych

W każdym momencie klient może zażądać wykreślenia swoich danych. Prośba ta nie dotyczy dokumentów handlowych. W celu usunięcia danych należy skontaktować się drogą mailową biuro@irsystem.pl

7. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania jest określony przepisami prawa podatkowego który wynosi 5 lat.

8. Piliki Cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

-sesyjne – (session cookies) są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

– stałe – (persistent cookies) to pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– niezbędne – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– wydajnościowe – pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– funkcjonalne – pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– reklamowe – pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

– Firefox
– Chrome
– Safari
– Internet Explorer / Microsoft Edge

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.

9. Organ nadzorujący

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Logo