Skip to main content

System przeciwoblodzeniowy i promiennik ciepła podczerwieni

Zapotrzebowanie inwestora polegało na wykonaniu systemu przeciwoblodzeniowego ruchomej rampy załadowczej dla wózków widłowych za pomocą Promienników ciepła podczerwieni. Rampa wykonana była z kraty wema co uniemożliwiało zastosowanie tradycyjnych systemów. Pracownik naszej firmy po odbytym spotkaniu został poinformowany o dostępnym przydziale mocy do budynku, został oprowadzony po docelowym miejscu montażu oraz otrzymał plany architektoniczne rampy i hali.

WYMAGANIA JAKIE NALEŻAŁO SPEŁNIĆ

 • promienniki nie mogły wystawać za metalowe barierki
 • urządzenia powinny być integralną częścią rampy
 • utrzymanie temperatury dodatniej kraty przy temperaturze powietrza -25oC
 • automatyczne załączenie się systemu przy temperaturze powietrza +3oC
 • zabezpieczenie emiterów w promiennikach przed nieumyślnym dotknięciem

Posiadając niezbędne informacje zaczęliśmy od wykonania badań w laboratorium sprawdzając absorpcję promieniowania przez kratę wema. Po uzyskaniu pozytywnych wyników, ponowne testy zostały przeprowadzone na dworze przy temperaturze powietrza poniżej 0oC. Następnie wykonaliśmy projekt rozłożenia promienników w programie CAD.

Promienniki podczerwieni TERM2000 Raindrop IP65 skutecznie poradził sobie z nagrzaniem kraty wema. Klasa szczelności IP65 (pełna wodo i pyło szczelność) zapewniła bezpieczeństwo użytkowania.

Poniżej prezentacja multimedialna 360o przedstawiająca urządzenie zamontowane u Inwestora.

Rozpoczęcie prac polegało na montażu tras kablowych, rozprowadzeniu instalacji elektrycznej, montażu rozdzielni oraz instalacji czujnika temperatury powietrza PT-100 pod rampą załadowczą. Promienniki ciepła podczerwieni zostały podłączone każdy z osobna kablem elektrycznym 3 x 1.5mm2. Następnie montaż 16szt promienników TERM2000 Raindrop IP65 do barierek bazował na naklejeniu taśmy antypoślizgowej, założeniu na taśmę uchwytów rurowych, przewiercenie i skręcenie z poprzeczkami i na koniec powieszenie urządzeń. Każdy promiennik został zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym C16. Zabezpieczenie główne trójfazowe 120A. Zabezpieczenie regulatora temperatury za pomocą bezpiecznika B6.

Data montażu: Kwiecień 2012r.
Miejsce montażu: Dąbrowa Górnicza (woj. Śląskie)
Łączny czas pracy wyniósł 3 dni robocze

Ilość zastosowanych promienników ciepła podczerwieni:

Promiennik ciepła podczerwieni TERM2000 Raindrop IP65 RCA200VRE -16 szt (karta katalogowa)
Kratka zabezpieczająca – 16szt
Katalogowa wartość netto promienników: 11 040,00 zł
Katalogowa wartość netto kratek: 640,00 zł
Razem: 11 680,00 zł
Łączna katalogowa wartość brutto zamówienia: 14 366,40 zł

OFERTA IRSYSTEM OBEJMOWAŁA

 • spotkanie z inwestorem i rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstwa (rozeznanie w terenie)
 • wykonanie badań w laboratorium
 • wykonanie projektu ogrzewania w programie CAD
 • dostawa promienników ciepła podczerwieni
 • montaż urządzeń
 • wykonanie instalacji elektrycznej sterowanej automatycznie temperaturą powietrza na dworze
Logo